Petka

Nová česká televízia.

Vysiela aj naživo: http://www.petka.cz/zive-vysilani/